Welkom bij Jan Jacob Jordaan Dichter 2021 Praterij: Docent; Lekenpreken Zangerij: Tolkien; Reve Spreukerij: Tegeltekstjes Schrijverij: Hartenkreten Hartenkreten: Op YouTube Hartenkreten: Op doek Kunst: Theater Produkties Levensverhalen: 1960 - heden Contact

Praterij: Docent; Lekenpreken
LES,

LERAAR IN GEDICHTEN SCHRIJVEN


MET WIJLEN BURG. VAN DER LAAN, VOORDRACHT OP HET GRAF VAN NELIS


MINISTER PRESIDENT, AFRONDING

POLITIEKE OPLEIDING 50 PLUS


DE OUD BEDRIJFSADVISEUR


VERSCHIJNERIJ als POLITIE

BEATRIX, ZO’N LEUKE ROL,

JUIST ALS MAN


BEATRIX EN BERNARD


SINTERKLAAS


AFSCHEID KvK

ZIE OOK LEVENSVERHALEN 2008


PREEK VAN DE LEEK